Uztartze eta laguntza

Goizeko eta arratsaldeko gelak

Hezkuntza, bateratze eta aisialdia. Helburu bezala, familien lan bizitza bateratzeko, laguntzen dituzten zerbitzuak eskaintzen dira. Eskolako ordutegia luzatu egiten da, bai goizez bai arratsaldez, familien beharretara egokituz. Goizeko gelak 7:30 etan hasten dira (edo berezoen beharretan) klaseak hasi arte eta arratsaldeko gelak klaseak amaitzen direnean hasten dira, gurasoak behar dituztenerarte.

Arratsaldeko gelak ekaina eta iraila

Ikastetxeen egun intentsiboak orekatzeko konpromisoa hartzen dugu aisialdiko ekintzak burutuz.

Siesta zerbitzua

Txikientzako, 2-3 urtekoentzat, zentroetan gure langileen bitartez siesta zerbitzua daukagu. Zerbitzua hau, eskolako ordutegi barnean dago, jantokiko ordutegian eta egun intentsiboetan.

Laguntza gelak

Bi urteko geletan, profesionalak, laguntza eta arreta zerbitzuak eskainiz, gelako tutoreen hezkuntza zerbitzuak garatzeko asmoz.

Egunero laguntza ematea nahi al duzu?